De fem pelarna


 

1. Trosbekännelsen - Shahada
Shahada betyder vittnesbörd och innebär att man säger ”Lā ilā­hah il’lal-lāh Muhammad Rasūl Allāh” som betyder
”Det finns ingen gudom vär­dig att dyrka utom Gud och Muhammad är Hans tjä­nare och sän­de­bud.”
Trosbekännelsen klan man säga hur ofta man vill för att påminna sig om monoteismen inom islam.
För att kunna konvertera till islam säger man trosbekännelsen för att träda in islam. Man kan göra det för sig själv eller i en moské framför vittnen. Huvudsaken är att man gör det av hela sitt hjärta. Efter man uttalat trosbekännelsen tar man en dusch som en symbol för att rena sig själv och "börja om från början".


2. Bönen - Salat
En muslim ska be fem gånger om dagen. Bönen ber man på arabiska och med ansiktet vänt mot Mecka, samt att man innen bönen har gjort tvagningen och är rituellt ren. Den första bönen görs innan solen gått upp, den andra vid middagstid när solen står som högst, den tredje på eftermiddagen, den fjärde när solen precis har gått ner och den femte på kvällen. Det är bra om man kan be bönen vid den angivna tiden men har man inte möjlighet till det så kan man be den från att tiden träder in tills tiden innan nästkommande bön träder in. De enda tider man ska undvika att be på är de tider då solen håller på att gå upp eller gå ner.

Varför be fem gånger om dagen?
En person som håller sig till bönerna avhåller sig ifrån dåliga handlingar och har hela tiden Allah swt. i åtanke.

[29:45] LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör.


Är han inte oemotståndligt söt? Mashaallah.


3. Allmosan - Zakat
Det är en plikt för alla muslimer (som har råd) att skänka av sin ekonomiska tillgångar till de fattiga och behövande. Den behöver nödvändigtvis inte vara i form utav pengar, uatn man kan skänka värdesaker, mat etc. Zakah betyder "renhet" och menar på att man motverkar självviskhet genom att dela med sig. Det finns lite olika beräkningar på hur mycket man ska skänka beroende på om man t.ex. äger mycket guld, har mycket värdesaker eller annat, men en generell regel är att man ska skänka 2,5% av sina tillgångar.


4. Fastan
Fastan pågår i 30 dagar under den nioende månaden Ramadan. Under dessa dagar ska från soluppgång till solnedgång avhålla sig ifrån mat och dryck, sexuellt umgänge, baktal, bråk, lögner osv. Med andra ord ska man inte tänka på sitt "ego" utan ägna tiden åt dyrkan, koranrecitation, bön mm. Man gör detta för att rena sitt inre, be förlåtelse för sina synder och påminna sig om hur mycket man behöver Allah swt. 

5.. Vallfärden - Hajj

Varje muslim som har ekonomiska förutsättningar och ett hälsotillstånd som tillåter, ska någon gång under sitt liv vallfärda till Mecka. Vallfärden gör man i den i 12:e månaden i den islamiska kalendern.http://www.islam.se/de-fem-pelarna
http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Islams-grundpelare/


Varför är griskött förbjudet?

Koranen förbjuder det.
För en muslim så räcker det med bevisen i Koranen som säger att griskött, såväl som blodmat, självdöda djur och avgudaoffer är förbjudet. Allah är den som vet bäst om vad som är bra för oss och därför bör vi lyda det som han bestämt. Inom islam är all nyttig och hälsosam föda tillåten för oss och det är därför som ex. även alkohol och rökning är helt förbjudet. Att inte heller överkonsumera eller slösa är en regel som en muslim bör följa.

Förbudet står bl.a. i de här verserna i Koranen.

[5:3] FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare.


[6:145] Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud." Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] - inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] - [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Vetenskapliga bevis och orsakandet av sjukdomar.

- Mask

Forskare har gjort vetenskapliga bevis som påvisat att svin kan drabbas av allvarliga former av mask, främst bandmask. Masken fullbordar sedan sin livscykel när den kommer fram till tarmarna i vår kropp och transporterar sedan sina ägg till blodomloppet där de distribueras vidare till olika organ i vår kropp och gör stor skada. Masken förvandlar sig sedan till ett tunt fodral, stor som en böna. Masken påverkas inte av konventionella mediciner eftersom den är skyddad i sitt fodral. (ex. där man häller Coca-cola på griskött och det kommer ut mask finns på youtube).

 

- Kort tillagningstid och hög kolesterolhalt
Som känt så har griskött kort tillagningstid vilket gör att parasiter inte hinner dö och finns kvar i köttet. Kolesterolhalten i griskött är dessutom mer än 10 gånger högre än i nötkött. För hög kolesterolhalt orsakar i sin tur högt blodtryck och åderförkalkning som är riskfaktorer för många hjärt- och kärlsjukdomar. Det är förmodligen därför som angina pectoris (kärlkramp) och åderförkalkning är 5 gånger vanligare i Europa än i den muslimska världen. 

- Hudirritationer
Griskött innehåller även svavelhaltiga ämnen och histamin som kan ge hudirritationer. En svensk hudläkare berättar att han sedan många år har sett hur patienter med akne, astma, allergisk snuva, munsår och vissa former av håravfall, uppnått en betydande förbättring efter att de, i samband med annan behandling, slutat konsumera fläskkött.

- Försvårad matsmältning
Griskött har även visat sig försvåra matsmältningen och ökar risken för angina pectoris och åderförkalkning. Det innehåller många komplicerade fettsyror och när det intas ombildas det till ett egendomligt ämne som korresponderar i sin uppbyggnad med människans fetter. Detta leder störningar i ämnesomsättningen och många sjukdomar.

-Gallsten
Nobelpristagaren professor Damm vid Köpenhamns universitet har fastslagit att just grisfettet är en avgörande orsak till uppkomsten av gallsten. 


http://www.islamguiden.com/matregler.shtmlVad många kanske inte vet är att även Bibeln förbjudet det.


"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8 )

"…de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

"…avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)


"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)


Eid Mubarak!

EID MUBARAK kära systrar och bröder i islam!

30 dagars fast är nu över och det känns faktiskt ganska konstigt. Ungefär som när en kär gäst lämnar en för att åka hem igen... Ni vet sådär lite tomt och tyst...
Men samtidigt är det skönt att få återgå till sina rutiner och gott att få äta igen, fika någon gång när man är sugen och lite så där. Men den här månaden Ramadan har varit underbar, Alhamdulillah! Det har gått så bra att fasta! Det känns verkligen att månaden är helig, att paradisets portar är öppna och helvetets portar stängda. Så härligt att få ägna sin tid åt att dyrka Gud, läsa koranen och be extra mycket. Det är något man alltid borde göra mer av och det är också strävan man har efter den här månaden. Behålla de goda vanorna och förkasta de dåliga.

Det här var min första Eid som det kändes att jag firade och det var så roligt! Jag gick på Eid-bönen på morgonen och det var minst sagt dagens höjdpunkt! Känslan man hade när så många ber tillsammans till Allah swt var helt underbar! SubhanAllah!


Vetenskap i islam

Hur är det möjligt att vetenskapsmän har kommit fram till exakt samma saker idag som finns i Koranen som uppenbarades för 1400 år sedan?! Här är bevis för att koranen är Guds ord och att Gud är alltings skapare. SubhanAllah.

BIG BANG
[21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?

SOLSYSTEMET
[21:33] Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp.

HUR MÄNNISKOR BLIR TILL
[75:37]
Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],
[75:38] och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]
[75:39] och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga

ATMOSFÄRENS LAGER OCH ATT MÅNEN INTE LYSER SJÄLV
[71:15] Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,
[71:16] och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus och solen som en sprakande fackla?

ATT VÄXTER HAR TVÅ KÖN
[13:3]
Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natten. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.

MARKEN

[13:4] På jorden finns det [många sorters] mark som [fastän] de gränsar till varandra [har olika egenskaper - mark som ger] vindruvor och [mark som ger] brödsäd och [mark lämplig för] dadelpalmer som växer i klungor eller ensamma, och vattnade av samma vatten; några av dessa [frukter] har Vi gett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd.

UNIVERSUMS EXPANSION
[51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

etc..etc..Månaden Ramadan

Den 1 augusti 2011 börjar månaden Ramadan och 30 dagars fasta. Fastan börjar då man ser att nymånen kommer in  och slutar då man ser att nymånen kommer in i nästkommande månad.
Det var under ramadan som profeten Mohammad saw började ta emot koranen från Allah swt genom ärkeängeln Jibril (Gabriel). Detta skedde under Allmaktens natt (Laylat Al-Qadr), som inneföll i slutet av ramadan.

Fastan är en prövning att hålla sig borta från det kroppen i vanliga fall behöver.
Från solens uppgång till dess nedgång får man inte äta eller dricka eller ha sexuellt umgänge.
Man ska avhålla sig ifrån allt beroende t.ex. röknin
g eller alkohol (vilket även i vanliga fall är förbjudet).
Fastan innebär även att avhålla sig från ont tal, onda handlingar, girighet, avundsjuka, våld, ilska mm. Man ska högakta sin familj och bete sig väl, samt
lära sig att ha tålamod och ödmjukhet. Med andra ord vara ett praktexempel på hur man alltid bör bete sig och sträva efter att bli.

Varför fastar man?

Tanken med fastan är att man ska avhålla sig från fysiska och världsliga behov och ägna sin tid åt Allah genom
bön och dyrkan, recitation av koranen mm. Man ska tänka igenom sitt liv och sina handlingar. Man ska handla enligt Guds vilja, rena sitt inre och be om förlåtelse för gångna synder, samt be Allah om att få vägledning att leva rättfärdigt. När man inte äter och dricker på en hel dag så känner man hur underkastad man är Allah och uppskattar hans gåvor mer. 
En annan tanke med fastan är att man ska känna på hur de fattiga h
ar det och därmed uppskatta sitt liv mer och verkligen förstå hur viktigt det är att hjälpa de fattiga. Under ramadan ger man därför den obligatoriska årliga skatten (zakat) som är tillägnad till de fattiga.

Vem behöver inte fasta?
Fastan är en obligatorisk handling men de som inte behöver fasta är gravida kvinnor, ammande kvinnor, de som är sjuka, gamla som inte klarar att fasta och barn som inte nått puberteten. Om man blir sjuk under ramadan och inte kan fasta så behöver man inte det, utan kan då ta igen de dagarna efter ramadan. Samma sak gäller när kvinnor har sin period.

Iftar - brytandet av fastan.

När solen har gått ner så bryter man fastan med en måltd som kallas iftar. Man brukar bryta den med dryck och dadlar såsom proften Mohammad saw gjorde. Se
dan äter man mat och då är inte tanken att man ska vräka i sig mat, utan man äter så mycket som man normalt gör till middag.
På natten stiger man också upp för att be och då kan man om man vill äta en sista måltid innan solen går upp.


Min tro

Religion har alltid varit centralt i mitt liv och tron på Gud har alltid funnits i mitt hjärta. Men som mycket annat i livet har den gått upp och ner och pendlat mellan svaghet och stark övertygelse. Jag är uppvuxen som kristen och är glad att mina föräldrar gjorde det som de tänkte var det riktiga och bästa för mig! Kristendomen gav mig den grundliga gudstron och en kunskapsbas att stå på. Men när jag sökte mer kunskap så föll bitarna på plats när jag fann islam. Islam fick mig att förstå det jag hade undrat över i kristendomen och därför blev det mitt val. Jag är mycket, mycket starkare i min tro och det känns att jag hittat den rätta vägen, alhamdulillah.
Det är däremot mycket tråkigt att en del anser att jag hamnat på fel väg och är mycket ledsna över mitt val. Var inte det för det tjänar ingenting till. Fråga mig istället och låt mig förklara och försök förstå. Jag kommer aldrig släppa min älskade familj för allt de gjort för mig, men jag kommer aldrig heller släppa islam inshallah för jag är så övertygad! Subhanallah. 

Styrkan i en tro är att praktisera något man ännu inte har sett. Det krävs styrka och en enorm tillit och trofasthet till sin skapare för att kunna göra det. Allah har skapat vår hjärna till att kunna TRO inte till att VETA och det är vår uppgift att använda vårt förstånd för att söka sanningen. Världen är full av bevis för den som har öppna ögon och ett öppet hjärta. Se t.ex. bara på dig själv och tänk på hur du kom till och hur din kropp fungerar in i minsta lilla cellorganell. Det är helt omöjligt att det skulle vara en slump! Det finns fullt av bevis för den som verkligen börjar tänka och se sig omkring hur allt hänger ihop.


Gud / Allah

Eftersom jag är uppvuxen med den kristna tron har jag emellanåt fått kommentarer om att jag "bytt" Gud och tror på "en annan" Gud! Så är givetvis inte fallet! Islam är en monoteistisk religion liksom kristendomen och judendomen vilket innebär att man tror på EN Gud, med andra ord den ende, sanna guden. Dessa tre religioner benäms som Bokens folk och uttycker samhörigheten mellan dem.

Ett av skälen till missförståndet beror på att muslimer använder ordet Allah när de benämner Gud. Allah är ordet för Gud på arabiska och betyder bokstavligt talat den Ende Guden. Läser man en Bibel på arabiska så står det Allah. Att man väljer att använda Allah istället för Gud beror på att det är unikt, bestående och inte kan omvandlas eller omskrivas på så sätt som ordet gud kan. Te.x. guds, gudarnas, gudinna, fredens gud eller kärlekens gud. Allah kan därmed inte appliceras på något eller omformas och detta utmärker dess betydelse att använda ordet Allah.

DE 99 SKÖNASTE NAMNEN


ALLAH har 99 benämninar. Alla dessa attribut är fullkomlighetens attribut t.ex. "Den barmhärtige", "Den allsmäktige", "Den allvetande" "Den bestående" osv. Att de är fullkomliga attribut betyder att ingen annan kan vara t.ex. allvetande eller allsmäktig.

Allah skrivet på himlen.                                                                ALLAH SUBHANA WA TA´ALA

RSS 2.0