Det kom rakt in i hjärtat...

Det här av vad som står i början av koranens budskap och det fick mig att inte kunna sluta läsa.

[2:2-4]
DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar].

Jag tror på det som uppenbarats för mig...
Jag tror på det som uppenbarats före min tid...
Jag har förvissningen om att det eviga livet väntar...

Till mig som tidigare varit kristen säger denna text till mig att det är min plikt och gå vidare till islam och koranen ska vara min vägledning. Därför kunde jag inte släppa den. Det kom rakt in i mitt hjärta.

Låt Allah subhana wa ta ala förevigt leda mig på den raka vägen!

Vetenskap i islam

Hur är det möjligt att vetenskapsmän har kommit fram till exakt samma saker idag som finns i Koranen som uppenbarades för 1400 år sedan?! Här är bevis för att koranen är Guds ord och att Gud är alltings skapare. SubhanAllah.

BIG BANG
[21:30] INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?

SOLSYSTEMET
[21:33] Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp.

HUR MÄNNISKOR BLIR TILL
[75:37]
Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],
[75:38] och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]
[75:39] och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga

ATMOSFÄRENS LAGER OCH ATT MÅNEN INTE LYSER SJÄLV
[71:15] Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,
[71:16] och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus och solen som en sprakande fackla?

ATT VÄXTER HAR TVÅ KÖN
[13:3]
Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natten. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker.

MARKEN

[13:4] På jorden finns det [många sorters] mark som [fastän] de gränsar till varandra [har olika egenskaper - mark som ger] vindruvor och [mark som ger] brödsäd och [mark lämplig för] dadelpalmer som växer i klungor eller ensamma, och vattnade av samma vatten; några av dessa [frukter] har Vi gett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd.

UNIVERSUMS EXPANSION
[51:47] VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det.

etc..etc..Månaden Ramadan

Den 1 augusti 2011 börjar månaden Ramadan och 30 dagars fasta. Fastan börjar då man ser att nymånen kommer in  och slutar då man ser att nymånen kommer in i nästkommande månad.
Det var under ramadan som profeten Mohammad saw började ta emot koranen från Allah swt genom ärkeängeln Jibril (Gabriel). Detta skedde under Allmaktens natt (Laylat Al-Qadr), som inneföll i slutet av ramadan.

Fastan är en prövning att hålla sig borta från det kroppen i vanliga fall behöver.
Från solens uppgång till dess nedgång får man inte äta eller dricka eller ha sexuellt umgänge.
Man ska avhålla sig ifrån allt beroende t.ex. röknin
g eller alkohol (vilket även i vanliga fall är förbjudet).
Fastan innebär även att avhålla sig från ont tal, onda handlingar, girighet, avundsjuka, våld, ilska mm. Man ska högakta sin familj och bete sig väl, samt
lära sig att ha tålamod och ödmjukhet. Med andra ord vara ett praktexempel på hur man alltid bör bete sig och sträva efter att bli.

Varför fastar man?

Tanken med fastan är att man ska avhålla sig från fysiska och världsliga behov och ägna sin tid åt Allah genom
bön och dyrkan, recitation av koranen mm. Man ska tänka igenom sitt liv och sina handlingar. Man ska handla enligt Guds vilja, rena sitt inre och be om förlåtelse för gångna synder, samt be Allah om att få vägledning att leva rättfärdigt. När man inte äter och dricker på en hel dag så känner man hur underkastad man är Allah och uppskattar hans gåvor mer. 
En annan tanke med fastan är att man ska känna på hur de fattiga h
ar det och därmed uppskatta sitt liv mer och verkligen förstå hur viktigt det är att hjälpa de fattiga. Under ramadan ger man därför den obligatoriska årliga skatten (zakat) som är tillägnad till de fattiga.

Vem behöver inte fasta?
Fastan är en obligatorisk handling men de som inte behöver fasta är gravida kvinnor, ammande kvinnor, de som är sjuka, gamla som inte klarar att fasta och barn som inte nått puberteten. Om man blir sjuk under ramadan och inte kan fasta så behöver man inte det, utan kan då ta igen de dagarna efter ramadan. Samma sak gäller när kvinnor har sin period.

Iftar - brytandet av fastan.

När solen har gått ner så bryter man fastan med en måltd som kallas iftar. Man brukar bryta den med dryck och dadlar såsom proften Mohammad saw gjorde. Se
dan äter man mat och då är inte tanken att man ska vräka i sig mat, utan man äter så mycket som man normalt gör till middag.
På natten stiger man också upp för att be och då kan man om man vill äta en sista måltid innan solen går upp.


Min tro

Religion har alltid varit centralt i mitt liv och tron på Gud har alltid funnits i mitt hjärta. Men som mycket annat i livet har den gått upp och ner och pendlat mellan svaghet och stark övertygelse. Jag är uppvuxen som kristen och är glad att mina föräldrar gjorde det som de tänkte var det riktiga och bästa för mig! Kristendomen gav mig den grundliga gudstron och en kunskapsbas att stå på. Men när jag sökte mer kunskap så föll bitarna på plats när jag fann islam. Islam fick mig att förstå det jag hade undrat över i kristendomen och därför blev det mitt val. Jag är mycket, mycket starkare i min tro och det känns att jag hittat den rätta vägen, alhamdulillah.
Det är däremot mycket tråkigt att en del anser att jag hamnat på fel väg och är mycket ledsna över mitt val. Var inte det för det tjänar ingenting till. Fråga mig istället och låt mig förklara och försök förstå. Jag kommer aldrig släppa min älskade familj för allt de gjort för mig, men jag kommer aldrig heller släppa islam inshallah för jag är så övertygad! Subhanallah. 

Styrkan i en tro är att praktisera något man ännu inte har sett. Det krävs styrka och en enorm tillit och trofasthet till sin skapare för att kunna göra det. Allah har skapat vår hjärna till att kunna TRO inte till att VETA och det är vår uppgift att använda vårt förstånd för att söka sanningen. Världen är full av bevis för den som har öppna ögon och ett öppet hjärta. Se t.ex. bara på dig själv och tänk på hur du kom till och hur din kropp fungerar in i minsta lilla cellorganell. Det är helt omöjligt att det skulle vara en slump! Det finns fullt av bevis för den som verkligen börjar tänka och se sig omkring hur allt hänger ihop.


RSS 2.0