E-nummer

Måste säga att jag är ganska trött på alla dessa E-nummer som finns tillsatta i vår mat. Varför kan vi inte bara få äta äkta råvaror utan tillsatser? Tror inte på något sätt att det kan vara bra för hälsan med alla dessa konstgjorda ämnen. Jag har gjort en sammanfattning av E-nummer (mest stabiliserings- och emugleringsmedel) som är framställda av bl.a. fettsyror, mono- och diglycerider eller glycerol som kan vara framställt från djur t.ex. gris. Ämnena kan finnas i diverse varor till exempel godis, bakverk, chips, snacks, bröd, bantningsprodukter, margarin, gräddprodukter och pulverprodukter.

E431 - E436
E470 - E476
E477, E479
E481 - E483
E491 - E495
E1517, E1518
E304
E445


Jag har hittat min information på den här sidan: http://www.aktavara.org/

De fem pelarna


 

1. Trosbekännelsen - Shahada
Shahada betyder vittnesbörd och innebär att man säger ”Lā ilā­hah il’lal-lāh Muhammad Rasūl Allāh” som betyder
”Det finns ingen gudom vär­dig att dyrka utom Gud och Muhammad är Hans tjä­nare och sän­de­bud.”
Trosbekännelsen klan man säga hur ofta man vill för att påminna sig om monoteismen inom islam.
För att kunna konvertera till islam säger man trosbekännelsen för att träda in islam. Man kan göra det för sig själv eller i en moské framför vittnen. Huvudsaken är att man gör det av hela sitt hjärta. Efter man uttalat trosbekännelsen tar man en dusch som en symbol för att rena sig själv och "börja om från början".


2. Bönen - Salat
En muslim ska be fem gånger om dagen. Bönen ber man på arabiska och med ansiktet vänt mot Mecka, samt att man innen bönen har gjort tvagningen och är rituellt ren. Den första bönen görs innan solen gått upp, den andra vid middagstid när solen står som högst, den tredje på eftermiddagen, den fjärde när solen precis har gått ner och den femte på kvällen. Det är bra om man kan be bönen vid den angivna tiden men har man inte möjlighet till det så kan man be den från att tiden träder in tills tiden innan nästkommande bön träder in. De enda tider man ska undvika att be på är de tider då solen håller på att gå upp eller gå ner.

Varför be fem gånger om dagen?
En person som håller sig till bönerna avhåller sig ifrån dåliga handlingar och har hela tiden Allah swt. i åtanke.

[29:45] LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Guds namn. Och Gud vet vad ni gör.


Är han inte oemotståndligt söt? Mashaallah.


3. Allmosan - Zakat
Det är en plikt för alla muslimer (som har råd) att skänka av sin ekonomiska tillgångar till de fattiga och behövande. Den behöver nödvändigtvis inte vara i form utav pengar, uatn man kan skänka värdesaker, mat etc. Zakah betyder "renhet" och menar på att man motverkar självviskhet genom att dela med sig. Det finns lite olika beräkningar på hur mycket man ska skänka beroende på om man t.ex. äger mycket guld, har mycket värdesaker eller annat, men en generell regel är att man ska skänka 2,5% av sina tillgångar.


4. Fastan
Fastan pågår i 30 dagar under den nioende månaden Ramadan. Under dessa dagar ska från soluppgång till solnedgång avhålla sig ifrån mat och dryck, sexuellt umgänge, baktal, bråk, lögner osv. Med andra ord ska man inte tänka på sitt "ego" utan ägna tiden åt dyrkan, koranrecitation, bön mm. Man gör detta för att rena sitt inre, be förlåtelse för sina synder och påminna sig om hur mycket man behöver Allah swt. 

5.. Vallfärden - Hajj

Varje muslim som har ekonomiska förutsättningar och ett hälsotillstånd som tillåter, ska någon gång under sitt liv vallfärda till Mecka. Vallfärden gör man i den i 12:e månaden i den islamiska kalendern.http://www.islam.se/de-fem-pelarna
http://www.ur.se/Serie/Muslim-i-Europa/Islams-grundpelare/


Varför är griskött förbjudet?

Koranen förbjuder det.
För en muslim så räcker det med bevisen i Koranen som säger att griskött, såväl som blodmat, självdöda djur och avgudaoffer är förbjudet. Allah är den som vet bäst om vad som är bra för oss och därför bör vi lyda det som han bestämt. Inom islam är all nyttig och hälsosam föda tillåten för oss och det är därför som ex. även alkohol och rökning är helt förbjudet. Att inte heller överkonsumera eller slösa är en regel som en muslim bör följa.

Förbudet står bl.a. i de här verserna i Koranen.

[5:3] FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare.


[6:145] Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud." Men den som tvingas [att äta sådant av hunger] - inte den som överträder [förbuden] av trots eller som går längre [än hungern driver honom] - [skall finna att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Vetenskapliga bevis och orsakandet av sjukdomar.

- Mask

Forskare har gjort vetenskapliga bevis som påvisat att svin kan drabbas av allvarliga former av mask, främst bandmask. Masken fullbordar sedan sin livscykel när den kommer fram till tarmarna i vår kropp och transporterar sedan sina ägg till blodomloppet där de distribueras vidare till olika organ i vår kropp och gör stor skada. Masken förvandlar sig sedan till ett tunt fodral, stor som en böna. Masken påverkas inte av konventionella mediciner eftersom den är skyddad i sitt fodral. (ex. där man häller Coca-cola på griskött och det kommer ut mask finns på youtube).

 

- Kort tillagningstid och hög kolesterolhalt
Som känt så har griskött kort tillagningstid vilket gör att parasiter inte hinner dö och finns kvar i köttet. Kolesterolhalten i griskött är dessutom mer än 10 gånger högre än i nötkött. För hög kolesterolhalt orsakar i sin tur högt blodtryck och åderförkalkning som är riskfaktorer för många hjärt- och kärlsjukdomar. Det är förmodligen därför som angina pectoris (kärlkramp) och åderförkalkning är 5 gånger vanligare i Europa än i den muslimska världen. 

- Hudirritationer
Griskött innehåller även svavelhaltiga ämnen och histamin som kan ge hudirritationer. En svensk hudläkare berättar att han sedan många år har sett hur patienter med akne, astma, allergisk snuva, munsår och vissa former av håravfall, uppnått en betydande förbättring efter att de, i samband med annan behandling, slutat konsumera fläskkött.

- Försvårad matsmältning
Griskött har även visat sig försvåra matsmältningen och ökar risken för angina pectoris och åderförkalkning. Det innehåller många komplicerade fettsyror och när det intas ombildas det till ett egendomligt ämne som korresponderar i sin uppbyggnad med människans fetter. Detta leder störningar i ämnesomsättningen och många sjukdomar.

-Gallsten
Nobelpristagaren professor Damm vid Köpenhamns universitet har fastslagit att just grisfettet är en avgörande orsak till uppkomsten av gallsten. 


http://www.islamguiden.com/matregler.shtmlVad många kanske inte vet är att även Bibeln förbjudet det.


"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8 )

"…de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

"…avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)


"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)


RSS 2.0