Gud / Allah

Eftersom jag är uppvuxen med den kristna tron har jag emellanåt fått kommentarer om att jag "bytt" Gud och tror på "en annan" Gud! Så är givetvis inte fallet! Islam är en monoteistisk religion liksom kristendomen och judendomen vilket innebär att man tror på EN Gud, med andra ord den ende, sanna guden. Dessa tre religioner benäms som Bokens folk och uttycker samhörigheten mellan dem.

Ett av skälen till missförståndet beror på att muslimer använder ordet Allah när de benämner Gud. Allah är ordet för Gud på arabiska och betyder bokstavligt talat den Ende Guden. Läser man en Bibel på arabiska så står det Allah. Att man väljer att använda Allah istället för Gud beror på att det är unikt, bestående och inte kan omvandlas eller omskrivas på så sätt som ordet gud kan. Te.x. guds, gudarnas, gudinna, fredens gud eller kärlekens gud. Allah kan därmed inte appliceras på något eller omformas och detta utmärker dess betydelse att använda ordet Allah.

DE 99 SKÖNASTE NAMNEN


ALLAH har 99 benämninar. Alla dessa attribut är fullkomlighetens attribut t.ex. "Den barmhärtige", "Den allsmäktige", "Den allvetande" "Den bestående" osv. Att de är fullkomliga attribut betyder att ingen annan kan vara t.ex. allvetande eller allsmäktig.

Allah skrivet på himlen.                                                                ALLAH SUBHANA WA TA´ALA

Välkommen till min nya blogg!

Den här bloggen har jag öppnat dels för att jag tycker det är roligt att skriva och att det ibland kan lätta på hjärtat när man får "skriva av sig" och uttrycka sina tankar och känslor. Det jag framförallt kommer skriva om är det som är det centrala och viktigt i mitt liv - min religion. Jag är svensk konvertit till islam och detta är något som jag har valt själv från botten av mitt hjärta.

Islam har tyvärr ett dåligt rykte i Sverige och jag anser att många har en förvrängd och orättvis bild av islam, mycket pga. media, men även pga. brist på kunskap om islam. 
Att en svensk väljer att konvertera till islam är något som många kanske har svårt att förstå och acceptera. Men om man själv är negativ mot något och anser att något är fel kan det vara svårt att se saker ur en annan människas perspektiv och få förståelse. Tanken är att jag i denna blogg kan nå till mina anhöriga och andra som vill veta varför och hur jag tagit detta beslut.

Min familj och mina vänner är otroligt viktig för mig och för mig är det jätte viktigt att vara öppen med varandra för att bibehålla en bra relation. Jag kommer aldrig begära att ni ska tycka om mitt val, men er respekt för det önkar jag. Även att jag är muslim så är jag ju samma person som jag alltid har varit, men med en starkare självkänsla och inre trygghet.
RSS 2.0